FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

המועצה המייעצת הבינלאומית

 ישראל אומן

חתן פרס הנובל בכלכלה, 2005

 המרכז לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית ירושלים

לשק בלצרוביץ'

בית הספר לכלכלה, וורשה

לשעבר שר האוצר ונגיד הבנק המרכזי, פולין

 

ג'ורג' גילדר

יו"ר קרן ההשקעות ג'ורג' גילדר

שותף בכיר, מכון דיסקברי

 

חוזה פינרה

עמית בכיר, מכון קאטו

לשעבר שר העבודה והביטחון הסוציאלי, צ'ילה

בנייה והקמת אתר אינטרנט