FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

מהי

חירות כלכלית?

חירות כלכלית מתקיימת כאשר קנין שנרכש עלי ידי פרטים – ללא שימוש בכח, מרמה או גזל – מוגן מהתערבות פיזית על ידי אחרים, והם חופשיים להשתמש, לסחור, או להעניק את הקנין שלהם, כל עוד שהם לא פוגעים בזכויות הזהות של אחרים.

מדוע

היא חשובה?

קיימות עדויות מובהקות, המבוססות על נתונים אשר נותחו במחקרים אקדמיים, לכך שחירות כלכלית רבה יותר במדינה מובילה לתוצאות רצויות ביותר: צמיחה ורווחה כלכלית רבה יותר, פחות עוני, בריאות משופרת, יותר הוגנות וצדק, ויותר חירות פוליטית.

26 פברואר -
2 מרץ
2023

כלכלה, צמיחה ושגשוג | סמינר החורף

ראשון - חמישי
מלון נווה אילן

 מהי חירות כלכלית? מדוע היא חשובה וכיצד היא יוצרת צמיחה ושגשוג? בואו ללמוד, להעמיק ולשוחח עם כמה מהכלכלנים וקובעי המדיניות המובילים בישראל ובעולם. במהלך ארבעת ימי הסמינר הסטודנטים ילונו במלון נווה אילן, ליד ירושלים. התכנית מסובסדת במלואה. הגשת המועמדות פתוחה לסטודנטים השואפים למצויינות ומנהיגות, מכל תחומי הלימוד, אשר השלימו לפחות שנת לימודים אחת (כולל סטודנטים במהלך תואר ראשון, שני ודוקטורט). הסמינר הוא אקסלוסיבי ומיועד למספר מצומצם של סטודנטים נבחרים. התכנית תכלול הרצאות, דיונים בלתי פורמליים עם הצוות, וסיור. נדרשת אנגלית
הסמינר מסובסד במלואו

הסמינרים האחרונים שלנו צפה בכל הסמינרים

כלכלה, צמיחה ושגשוג | בעקבות הסכמי אברהם

2022 11 ספטמבר

 מהי חירות כלכלית? מדוע היא חשובה וכיצד היא יוצרת צמיחה ושגשוג? בעקבות הסכמי אברהם: בואו ללמוד, להעמיק ולשוחח עם כמה מהכלכלנים וקובעי המדיניות המובילים בישראל ובעולם, יחד עם סטודנטים ממדינות העולם הערבי

לכל הסרטונים ›

כלכלה, צמיחה ושגשוג | סמינר הקיץ

2022 3 יולי

 מהי חירות כלכלית? מדוע היא חשובה וכיצד היא יוצרת צמיחה ושגשוג? בואו ללמוד, להעמיק ולשוחח עם כמה מהכלכלנים וקובעי המדיניות המובילים בישראל ובעולם. במהלך ארבעת ימי הסמינר הסטודנטים ילונו במלון נווה אילן,

לכל הסרטונים ›

כלכלה, צמיחה ושגשוג | סמינר הקיץ

2021 25 יולי

 מהי חירות כלכלית? מדוע היא חשובה וכיצד היא יוצרת צמיחה ושגשוג? בואו ללמוד, להעמיק ולשוחח עם כמה מהכלכלנים וקובעי המדיניות המובילים בישראל ובעולם. במהלך ארבעת ימי הסמינר הסטודנטים ילונו במלון נווה אילן,

לכל הסרטונים ›

היכן עומדת ישראל?

חירות כלכלית עולמית מקום 43 מתוך 159 מדינות
אינדקס החירות הכלכלית מקום 49 מתוך 180 מדינות
מדד היכולת לעשות עסקים מקום 35 מתוך 190 מדינות