FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

על מכון פרידברג לכלכלה

מכון פרידברג לכלכלה נוסד בישראל בשנת 2014 כארגון ללא מטרות רווח במטרה לקדם, בישראל, הבנה והערכה לעקרונות של חירות כלכלית, והפוטנציאל שלה לקידום צמיחה ורווחה באמצעות היישום של עקרונותיה.

מכון פרידברג לכלכלה מממן סמינרים, המביאים לארץ את הכלכלנים וקובעי המדיניות הכלכלית המובילים בעולם על מנת ללמד את הרעיונות של חשיבה כלכלית היונקת משיטת השוק החופשי, ועקרונות החירות הכלכלית.

קהל היעד הראשוני של המכון הוא קהל הסטודנטים. בעתיד אנו מקווים להרחיב את השפעתנו לקהלי יעד נוספים, הכוללים מנהיגים ישראלים בממשלה, העולם העסקי, והתקשורת.

בנייה והקמת אתר אינטרנט