מכון פרידברג לכלכלה

Summary of Economic Freedom ratings for 2011

pic2_new
pic2_new
בנייה והקמת אתר אינטרנט