מכון פרידברג לכלכלה

Economic Freedom and Life Expectancy

pic6