מכון פרידברג לכלכלה

Ease of Doing Business Index | Simeon Djankov | 2018 Alumni Program
Past Lecture

30.4.2018-1.5.2018, Monday - Tuesday, 18:30

Location: ירושלים ותל אביב

תכנית הבוגרים 2018