מכון פרידברג לכלכלה

Summary of Economic Freedom ratings for 2011

pic2_new